ÁRAINK

"AM" kategória

"A1" kategória - 16 év

"A1" kategória meglévő "B" jogosítvánnyal - 17 év

"A2" kategória - 18 év

"A2" kategória kétéven belül szerzett "A1" jogosítvánnyal

"A2" kategória kétéven túl szerzett "A1" jogosítvánnyal

"A" kategória - 24 év

"B" kategória - 17 év

"BE" kategória

 "C" kategória

"CE" kategória

"D" kategória

Elsősegély tanfolyam: 15.000,- Ft + hatósági vizsgadíj: 8.200,- Ft

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az elméleti órák időtartama 45, a gyakorlati órák időtartama 50 perc!

Gyakorlati oktatás tan-és vizsgapálya: Budaörsi úti Virágpiac

Gyakorlati oktatás helyszíne a "C", "CE" és "D" kategóriában: Szigetszentmikós, Csepeli úti vizsgabázis

A képzés felügyeletét ellátó hatóság címe: 
Pest- megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége: Bp, XIV. ker. Komócsy utca 17-19, Fővárosi Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége: Bp, XI. ker. Petzvál J. utca 39.