Általános szerződési feltételek

ELIT-JOGSI Autós-Motoros Iskola, Budapest 1115 Bartók Béla út 136.

elitjogsi@gmail.com

+3630 816 9681

www.elitjogsi.hu

CÉGFORMA: Vas-Búvár KFT

Cégbírósági bejegyzés
száma: 01 09 983623

Iskolavezető neve: Bodor
Attila, e-mail címe: bodor.attila1@gmail.com , telefonszáma: +3630 9995891

Ügyfélfogadó címe: Budapest
XI., Bartók Béla út 136.

Telefonszám: +361 3968335

Hétfő: 14-18
Kedd: Zárva
Szerda: 14-18
Csütörtök: 14-18
Péntek: Zárva

 

Tanfolyamra történő beiratkozás feltételei:

 • Előírt életkor betöltése
 • Jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
 • Regisztrációs díj befizetése
 • min. 8 általánost igazoló bizonyítvány bemutatása (kivéve AM)

 

Tanfolyamra felvétel módja:

Személyes beíratkozás az ügyfélfogadó címen.

Előírt egészségi alkalmassági vizsgálat kategóriánként:

A, B kategóriákhoz: 1-es csoportú alkalmassági vizsgálat

C, D, E kategóriákhoz: 2-es csoportú alkalmassági vizsgálat

 

KRESZ vizsgára bocsátás feltételei:

 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása
 • KRESZ vizsgadíj befizetés és az életkor megléte
 • Elméleti tanfolyam sikeres elvégzése
 • 8 általánost igazoló bizonyítvány bemutatása (kivéve AM)

 

Ha még nem volt jogosítványa, akkor a jogosítvány átvételéhez szükséges az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga elvégzéséről szóló igazolás bemutatása a hatóságnál.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell
igazolni.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek
a külön jogszabály alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
  továbbá minden olyan vizsgázó, aki
 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után:
 • bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
 • „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
 • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

 

E-learning elméleti képzés:

 • Max. tanulási időtartam: 60 óra / 90 nap
 • Min. tanulási idő: 5 óra
 • Tartalma kategóriától függően: közlekedési ismeretek, vezetéselmélet, műszaki ismeretek, munkavédelem
 • Tanfolyam sikeres elvégzését a rendszer e-learning igazolással igazolja, amely az e-titán rendszeréből letölthető
 • elméleti tantermi oktatás esetén az óraszámok,minimum 28 óra kötelező (közlekedési alapismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és
  üzemeltetési ismeretek). Autósiskolánk csak e-learning oktatással foglalkozik.

 

OKTATÁSI HELYSZÍNEK:

Elméleti oktatás: Budapest XI. Bartók Béla út 136.

Gyakorlati oktatás: Budapest XI. Budaörsi út – Flóracoop Virágpiac

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat –  az  „A”  és  „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” kategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a  részvétel alól  az iskolavezető  mentesíti.

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául
szolgáló – az iskolavezető által hitelesített  –  okirat  fénymásolatának  a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a vizsgaközpont engedélyezi.

 • Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések
 • Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból
 •  Bármely egyetemen, főiskolán szerzett
 • gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
 •  gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
 •  gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
 • szakirányú műszaki oktatói oklevél.
 • A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
 •  harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;
 • katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
 • gépjármű technikus tiszti képesítés;
 •  harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
 • „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
 • Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
 • közúti járműgépész;
 • közlekedésgépész;
 • gépjármű-technikai;
 • gépjárműüzemi;
 • mezőgazdasági gépész;
 • mezőgazdasági gépjavító;
 • építőgépész;
 • gépjárművezető és -karbantartó.
 • Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány
 •  autószerelő;
 •  anyagmozgatógép-szerelő;
 • építőgép-szerelő;
 • mezőgazdasági gépszerelő;
 • gépjárművezető és -karbantartó;
 • mezőgazdasági gépész;
 •  fakitermelési gépkezelő;
 • állattartó telepi gépész;
 •  kertészeti gépész;
 • növénytermesztő gépész;
 • erdőgazdasági gépész;
 •  mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
 • mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
 • A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

 

Amit a vizsgára vinni kell:

Érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél

Lakcímkártya

Érvényes vezetői engedély (ha van)

Min. 8 általános iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány, vagy 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás

A képzés és vizsgáztatást díja a képzőszerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethető be.

 

VÁLASZTHATÓ JÁRMŰ TÍPUSAINK:

Renault Fluence, Skoda Fabia, Mercedes A osztály, Peugeot207, Suzuki Vitara, Opel Corsa

Az elméleti oktatás iskolánkban E- learning (internetes távoktatás) rendszerben, konzultációval zajlik.

Az elméleti képzés után következik a KRESZ vizsga.

Helyszíne: XI. ker. Petzvál József utca 39., vagy XIX. ker. Vas Gereben u. 2-4., XIV. ker. Komócsy u. 17-19.

Minden vizsgára személyi igazolványt, lakcím kártyát, és ha van, akkor a már meglévő Vezetői engedély-t is vinni kell!

ÁRAINK:

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az elméleti órák időtartama 45, a gyakorlati órák időtartama 50 perc!

Gyakorlati oktatás tan-és vizsgapálya: Budapest XI. Budaörsi út Flóracoop Virágpiac

A gyakorlati oktatás megbeszélt időpontját díjmentesen lemondani/módosítani legkésőbb az időpont előtt 48 órával lehet.

Amennyiben a lemondás 48 órán belül történik, vagy a tanuló az előre megbeszélt időpontban jelzés nélkül nem jelenik meg, abban az esetben is az elmaradt órát pótolni kell.

Tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: Az iskola által kiadott ún. képzési igazolás kiadásával lehetséges.

Pótórák igénylése: a gyakorlati oktatóval egyeztetve történik. A pótóra díja nálunk megegyezik az alapóra díjával.

A képzés engedélyezését ellátó hatóság:

Innovációs és Technológia Minisztérium, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. +361 814-1819

A képzés felügyeletét ellátó szerv:

Fővárosi Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, 1119 Budapest, Petzvál József utca 39.
Telefonszám: +361 3713030

Pest-megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, 1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A Tanulónak joga van az írásos tájékoztatóban és képzési szerződésben foglaltaknak
megfelelően a képzést igénybe venni.

A Tanulónak jogában áll a gyakorlati képzés során bármikor oktatót váltani.

Amennyiben másik iskolánál kívánja a tanulmányait folytatni, az addigi képzéséről képzési igazolást kérni.

A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat.

A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, és vállalja, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit, illetve a Képző szerv érdekeit sértené vagy károsítaná.

 A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.

A Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy ha a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

 Tanuló áthelyezése másik képző szervhez:

Amennyiben a tanuló másik képzőszervél kívánja a tanulmányait folytatni, akkor iskolánk 3 munkanapon belül a Képzési Igazolást kiállítja, mely bármelyik   irodánkban személyesen átvehető.