Általános Szerződési Feltételek

ELIT-JOGSI Autós-Motoros
Iskola, Budapest 1115 Bartók Béla út 136.

elitjogsi@gmail.com

+3630 816 9681

www.elitjogsi.hu

CÉGFORMA: Vas-Búvár KFT

Cégbírósági bejegyzés
száma: 01 09 983623

Iskolavezető neve: Bodor
Attila, e-mail címe: bodor.attila1@gmail.com , telefonszáma: +3630 9995891

Ügyfélfogadó címe: Budapest
XI., Bartók Béla út 136.

Telefonszám: +361 3968335

Hétfő: 14-18
Kedd: Zárva
Szerda: 14-18
Csütörtök: 14-18
Péntek: Zárva

Tanfolyamra történő beiratkozás feltételei:

 • Előírt életkor
  betöltése
 • Jelentkezési
  lap kitöltése személyi igazolvány alapján
 • Regisztrációs
  díj befizetése
 • min.
  8 általánost igazoló bizonyítvány bemutatása (kivéve AM)

Tanfolyamra felvétel módja:

Személyes beíratkozás az
ügyfélfogadó címen.

Előírt egészségi alkalmassági
vizsgálat kategóriánként:

A, B kategóriákhoz: 1-es csoportú alkalmassági vizsgálat

C, D, E kategóriákhoz: 2-es csoportú alkalmassági vizsgálat

KRESZ vizsgára bocsátás feltételei:

 • Orvosi
  alkalmassági igazolás leadása
 • KRESZ
  vizsgadíj befizetés és az életkor megléte
 • Elméleti
  tanfolyam sikeres elvégzése
 • 8
  általánost igazoló bizonyítvány bemutatása (kivéve AM)

Ha még nem
volt jogosítványa, akkor a jogosítvány átvételéhez szükséges az
elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga elvégzéséről szóló igazolás bemutatása a
hatóságnál.

Az elsősegélynyújtási
ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell
igazolni.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása
alóli mentesítések:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek
megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a
továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek
a külön jogszabály alapján:

– az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
– az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
– védőnői,
– dietetikusi,
– mentőtiszti,
– gyógytornász,
– egészségügyi szakoktatói,
– diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
–  a közegészségügyi felügyelői főiskolai
szakon végzettek, és
–  az egészségügyi szakközépiskolát
(szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
– 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői
engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
– 1984. január 1-je után:
– bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
–  „trolibusz” kategóriára járművezetői
engedélyt,
–  „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros
kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot
szerzett.

E-learning elméleti képzés:

 • Max.
  tanulási időtartam: 60 óra / 90 nap
 • Min.
  tanulási idő: 5 óra
 • Tartalma
  kategóriától függően: közlekedési ismeretek, vezetéselmélet, műszaki ismeretek,
  munkavédelem
 • Tanfolyam
  sikeres elvégzését a rendszer e-learning igazolással igazolja, amely az e-titán
  rendszeréből letölthető
 • elméleti tantermi oktatás esetén az
  óraszámok,minimum 28 óra
  kötelező (közlekedési alapismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és
  üzemeltetési ismeretek). Autósiskolánk csak e-learning oktatással foglalkozik.

OKTATÁSI HELYSZÍNEK:

Elméleti oktatás: Budapest
XI. Bartók Béla út 136.

Gyakorlati oktatás:
Budapest XI. Budaörsi út – Flóracoop Virágpiac

Az alább felsorolt képesítéssel
rendelkező tanulókat –  az  „A” 
és  „B” kategória, továbbá az
„A1”, „A2” kategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának
foglalkozásain a  részvétel alól  az iskolavezető  mentesíti
.

A
vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául
szolgáló – az iskolavezető által hitelesített 
–  okirat  fénymásolatának  a jelentkezési laphoz való csatolásával
történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a vizsgaközpont
engedélyezi.

 • Az
  egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható
  felmentések
 • Mentesítések
  a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és
  üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból
 •  Bármely egyetemen, főiskolán szerzett
 • gépész-,
  autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
 •  gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári
  oklevél;
 •  gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki
  műszaki tanári oklevél;
 • szakirányú
  műszaki oktatói oklevél.
 • A
  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai
  Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
 •  harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;
 • katonai
  gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
 • gépjármű
  technikus tiszti képesítés;
 •  harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
 • „Műszaki
  ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
 • Technikusi
  oklevél (szakközépiskolai érettségi)
 • közúti
  járműgépész;
 • közlekedésgépész;
 • gépjármű-technikai;
 • gépjárműüzemi;
 • mezőgazdasági
  gépész;
 • mezőgazdasági
  gépjavító;
 • építőgépész;
 • gépjárművezető
  és -karbantartó.
 • Szakképesítés
  – szakmunkás bizonyítvány
 •  autószerelő;
 •  anyagmozgatógép-szerelő;
 • építőgép-szerelő;
 • mezőgazdasági
  gépszerelő;
 • gépjárművezető
  és -karbantartó;
 • mezőgazdasági
  gépész;
 •  fakitermelési gépkezelő;
 • állattartó
  telepi gépész;
 •  kertészeti gépész;
 • növénytermesztő
  gépész;
 • erdőgazdasági
  gépész;
 •  mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
 • mezőgazdasági
  gépjavító és karbantartó.
 • A
  közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői
  bizonyítvány.

Amit a vizsgára vinni kell:

Érvényes személyi
igazolvány, vagy útlevél

Lakcímkártya

Érvényes vezetői engedély
(ha van)

Min. 8 általános iskolai
végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány, vagy 3 hónapnál nem régebbi
iskolalátogatási igazolás

A képzés és vizsgáztatást
díja a képzőszerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethető be.

VÁLASZTHATÓ JÁRMŰ
TÍPUSAINK:

Renault Fluence, Skoda
Fabia, Mercedes A osztály, Peugeot207, Suzuki Vitara, Opel Corsa

Az elméleti oktatás iskolánkban E- learning (internetes
távoktatás) rendszerben, konzultációval zajlik.

Az elméleti képzés után
következik a KRESZ vizsga.

Helyszíne: XI. ker. Petzvál
József utca 39., vagy XIX. ker. Vas Gereben u. 2-4., XIV. ker. Komócsy u.
17-19.

Minden vizsgára személyi igazolványt, lakcím kártyát, és ha van, akkor a már meglévő Vezetői engedély-t is vinni kell!

ÁRAINK:

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az elméleti órák időtartama 45, a gyakorlati órák időtartama 50 perc!

Gyakorlati oktatás tan-és vizsgapálya: Budapest XI. Budaörsi út Flóracoop Virágpiac

A gyakorlati oktatás
megbeszélt időpontját díjmentesen lemondani/módosítani legkésőbb az időpont
előtt 48 órával lehet.

Amennyiben a lemondás 48
órán belül történik, vagy a tanuló az előre megbeszélt időpontban jelzés nélkül
nem jelenik meg, abban az esetben is az elmaradt órát pótolni kell.

Tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának
módja: Az iskola által kiadott ún. képzési igazolás kiadásával lehetséges.

Pótórák igénylése: a gyakorlati oktatóval egyeztetve történik. A pótóra
díja nálunk megegyezik az alapóra díjával.

A képzés engedélyezését ellátó hatóság:

Innovációs és Technológia
Minisztérium, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. +361 814-1819

A képzés felügyeletét ellátó szerv:

Fővárosi Közlekedési
Alkalmassági és Vizsgaközpont, 1119 Budapest, Petzvál József utca 39.
Telefonszám: +361 3713030

Pest-megyei Közlekedési
Alkalmassági és Vizsgaközpont, 1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A Tanulónak
joga van az írásos tájékoztatóban és képzési szerződésben foglaltaknak
megfelelően a képzést igénybe venni.

A Tanulónak
jogában áll a gyakorlati képzés során bármikor oktatót váltani.

Amennyiben
másik iskolánál kívánja a tanulmányait folytatni, az addigi képzéséről képzési
igazolást kérni.

A
Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az
oktatás rendjébe illesztett vizsgákat.

A
Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi
előírásokat, és vállalja, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit,
illetve a Képző szerv érdekeit sértené vagy károsítaná.

 A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy
gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.

A
Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy ha a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv jogosult a szerződést
egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

 Tanuló áthelyezése másik képző szervhez:

Amennyiben a tanuló másik képzőszervél kívánja a tanulmányait folytatni, akkor iskolánk 3 munkanapon belül a Képzési Igazolást kiállítja, mely bármelyik   irodánkban személyesen átvehető.